Armonie yin & Yang

Pagină

„Bărbatul este cea mai elevată dintre creaturi. Femeia este cel mai sublim ideal.

Armonie yin & yang

Armonie yin & yang

Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exaltă, altarul sfinţeşte.

Bărbatul este creierul, femeia- inima. Creierul primeşte lumină, inima primeşte iubire. Lumina fecundează, iubirea reînvie.

Bărbatul este puternic prin raţiune, femeia este invincibilă prin lacrimi. Raţinea convinge, lacrimile înduioşează sufletul.

Bărbatul este capabil de eroism, femeia – de orice sacrificiu. Eroismul înnobilează, sacrificiul aduce sublimul.

Bărbatul are supremaţia, femeia are intuiţia. Supremaţia semnifică forţa, intuiţia reprezintă dreptatea.

Bărbatul este un geniu, femeia este un înger. Geniul este incomensurabil, îngerul este inefabil.

Aspiraţia bărbatului este către gloria supremă, aspiraţia femeii este îndreptată către virtutea desăvârşită. Gloria face totul măreţ, virtutea face totul divin.

Bărbatul este un cod, femeia este o evanghelie. Codul corijează, evanghelia ne face perfecţi.

Bărbatul gândeşte, femeia intuieşte. A gândi înseamnă a avea un creier superior. A intui, simţind, înseamnă a avea pe frunte o aureolă.

Bărbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care îl împodobeşte, lacul – poezia care luminează.

Bărbatul este un vultur care zboară, femeia – o privighetoare ce cântă. A zbura înseamnă a domina spaţiul, a cânta înseamnă cuceri sufletul.

Bărbatul este un templu, femeia este sanctuarul. În faţa templului ne descoperim, în faţa sanctuarului îngenunchem.

Bărbatul este plasat acolo unde se sfârşeşte pământul, femeia – acolo unde începe cerul.”

Victor Hugo

Publicitate